top of page

Lůžkové a sociální centrum pro seniory

Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. (dále jen LSCS o.p.s.) vzniklo na konci roku 2009.  

Společnost vznikla s cílem:

•    poskytování základního a odborného poradenství seniorům
•    poskytování pobytových služeb pro seniory
•    provoz denních a týdenních stacionářů pro seniory
•    pořádání vzdělávacích akcí
•    poradenství a aktivity v oblasti možností trávení volného času a odpočinku pro seniory
•    poskytování terénních služeb pro seniory

Jaké služby LSCS poskytuje:
V roce 2011 se přidala registrace na pobytové sociální služby Domov se zvláštním režimem, kde jsou senioři od věku 55 let, kteří trpí stařeckou demencí, Alzheimerovou chorobou a ostatními typy demencí.
V roce 2013 přibyla registrace pobytové sociální služby Domov seniorů, kde se nachází senioři od věku 60 let, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují pravidelnou pomoc druhé osoby.
V roce 2018 přibyla registrace na pobytové sociální služby Odlehčovací služba pro seniory od 55 let.
A v roce 2019 byla udělena registrace sociální služby Domov pro osoby se zdravotním postižením určeným pro osoby s jiným zdravotním postižením či s jiným získaným onemocněním, a to už od 27 let.

 

Plány a vize
Plány a vize neziskové společnosti jsou zaměřeny na plnění základních obecně prospěšných služeb stanovených v zakladatelské listině, na jejich aktualizaci na nové skutečnosti a výzvy, které přináší aktuální období.
Spolupracujeme s mnohými společnostmi a spolky, zejména jde o spolupráci se Střední školou zdravotní a sociální Chrudim, Domem dětí a mládeže, Oblastní farní charitou Chrudim, Společností seniorů a jejich přátel Chrudim, Svazem tělesně postižených v České republice z. s., neziskovým spolkem HURÁ NA VÝLET! A dalšími.

 

Pro naše klienty připravujeme bohatý program. Pravidelné fotodokumentace z aktivit najdete v naší fotogalerii – odkaz zde

20220501_151957_panorama.jpg
bottom of page